Gherlenii care îşi vor mai usca rufele pe balcon sau îşi vor scutura lenjeria de pat pe geam vor fi amendaţi

Consiliieri locali din Gherla au votat, în ultima şedinţă ordinară, o serie de proiecte menite să eficientizeze modul în care este păstrată curăţenia pe raza oraşului.

Printre acestea se numără şi următoarele fapte care vor fi pedepsite cu amendă:

 • scuturatul obiectelor (covoare, paturi, fete de masă etc.) de pe balcoanele sau ferestrele imobilelor colective, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
 • expunerea la vedere a rufelor puse la uscat, cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
 • aruncarea pe geam a resturilor menajere, obiectelor şi lichidelor, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;

Sarcina de a verifica dacă măsurile sunt respectate de gherleni revine Poliţiei Locale Gherla.

Persoana amendată poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

Astfel de măsuri au fost luate deja în oraşe precum Sibiu, Buzău şi Piteşti. Pe de o parte, unii cetăţeni considera că măsurile sunt foarte bune, în timp ce alţii spun că acum nu mai au unde să îşi usuce hainele, din cauză că în majoritatea blocurilor nu exista uscătoare speciale.Mai jos redam toate măsurile adoptate de Consiliul Local Gherla şi Primăria Gherla privind bună gospodărire a oraşului.

HOTĂRÂREA NR. 89/26.10.2017

privind buna gospodărire a   municipiului Gherla

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru Examinând proiectul de hotărâre privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru reglementarea activităților comerciale  pe raza municipiului Gherla:

Văzând Referatul Sefului Serviciului Politia Locala din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. 10662/22.09.2017 prin care se propune spre aprobarea unei  Hotărâri pentru reglementarea activităților comerciale

pe raza municipiului Gherla:

Reținând  prevederile Ordonantei nr. 2/2001,art. 2, alin. 2, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată prin Legea  nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005 privid protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu  modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor rurale si urbane, aprobata prin Legea nr. 515/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ale O.U.G. 243/2000 privind protectia atmosferei, cu modificarile si completarile ulterioare ale Hotararii de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, aprobata prin Legea nr. 426/2001, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si  completarile ulterioare și  Legea nr.155/2010, a politiei locale.

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla.

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a), art.45 alin. (1) si art.115  lit.b) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1. Faptele savarsite de operatorii de salubritate, precum si de persoanele fizice si juridice, cu incalcarea normelor privind curatenia stradala si a spatiilor verzi si colectarea deseurilor, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

 

 1. nerespectarea programului de curatenie stradala sau a spatiilor verzi, sub aspect cantitativ si calitativ, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 2. nerespectarea obligatiei de dotare cu cosuri de gunoi stradale si neintretinerea acestora, cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei;
 3. neindeplinirea obligatiei de evacuare periodica si in conformitate cu necesitatile zonei, a deseurilor de la punctele gospodaresti, cu amenda de la 2000 lei la 2500 lei;
 4. nerespectarea orarului de colectare a deseurilor menajere, stabilit de primarie, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 5. neintretinerea in perfecta stare de curatenie a punctelor gospodaresti si a terenurilor aferente, cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei;
 6. neasigurarea unui numar suficient de recipienti gospodaresti, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 7. nerespectarea graficului de evacuare a deseurilor de volum din locurile special amenajate si a resturilor vegetale rezultate in urma lucrarilor de intretinere a spatiilor verzi, cu amenda de la 2000 lei la 2500 lei;
 8. transportul deseurilor menajere in alte mijloace de transport decat cele omologate, inchise si etanse, cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei;
 9. neafisarea, la punctul de colectare a deseurilor, a tablitei de informare cu denumirea firmei, gaficul de ridicare a deseurilor menajere, asociatiile de proprietari arondate si numarul de contact pentru semnalarea unor probleme, cu amenda de la 500 lei la 2500 lei;
 10. desfasurarea activitatii de colectare si evacuare a deseurilor  menajere de catre agentii economici neabilitati de catre Consiliul Local al municipiului Gherla, cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei;
 11. depozitarea deseurilor la alte puncte de colectare decat cele special amenajate si destinate respectivei categorii de folosinta, cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei;
 12. depozitarea de deseuri de orice fel si umpluturi de pamant, moloz, betoane şi resturi de materiale pe terenurile proprietate privata si pe domeniul public si privat al statului, fara acordul de mediu si cel al Serviciului de Urbanism, cu amenda de le 1000 lei la 2500 lei;
 13. transportul deseurilor si materialelor de orice fel cu mijloace de transport neacoperite cu plasa sau prelata de protectie cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 14. nedetinerea unui contract valabil incheiat, cu un agent specializat, abilitat de catre Consiliul Local al municipiului Gherla, pentru serviciul de evacuare a deseurilor menajere si industriale, la fiecare proprietate si punct de lucru, inclusiv cele inchiriate, cu amenda de la 500 lei la 2000 lei;
 15. murdarirea carosabilului de catre autovehiculele si vehiculele care ies din santiere, din curti, incinte sau drumuri de camp, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 16. neasigurarea curateniei pe trotruare, rigole si partea carosabila a strazii sau drumului din dreptul cladirilor si proprietatiilor pe care detin, folosesc, inclusiv cai de acces si parcari, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice, si de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

 

            Art. 2. Faptele savarsite cu incalcarea normelor privind conservarea unui mediu curat si sanatos in spatiile urbane de locuit, de catre asociatiile de proprietari, persoane fizice si juridice constituie contraventii, si se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:

 

 1. neefectuarea lucrarilor de curatenie si intretinerea a terenurilor, spatiilor verzi, cailor de acces, parcarilor, zonelor din preajma garajelor, punctelor gospodaresti si de indepartare a zapezii si a ghetii de pe trotruarele si aleile aflate in imediata apropiere a imobilelor pe care le detin sau in care isi desfasoara activitatea, astfel incat acestea sa fie in permanenta curate, cu un aspect corespunzator si ingrijit, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 2. neafisarea de catre reprezentantii asociatiilor de proprietari la intrare in bloc, intr-un loc vizibil, a datelor de  identificare ale asociatiei de proprietari, respectiv numarul de telefon al reprezentantului asociatiei, cu amenda de la 200 lei la 500 lei;
 3. neafisarea pe imobil a placutelor cu adresa imobilului, puse la dispozitie de Serviciul Urbanism in mod gratuit, cu amenda de la 200 lei la 500 lei;
 4. scuturatul obiectelor (covoare, paturi, fete de masa etc.) de pe balcoanele sau ferestrele imobilelor colective, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 5. expunerea la vedere a rufelor puse la uscat, cu amenda de la 100 lei la 500 lei;
 6. aruncarea pe geam a resturilor menajere, obiectelor si lichidelor, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 7. producerea de disconfort prin depozitarea deseurilor de orice fel in apartamentele si partile comune din blocurile de locuinte, respectiv in cladirile folosite de mai multe persoane (proprietari sau chiriasi), precum si in curtile sau gradinile colective, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 8. neefectuarea dezinsectiei si deratizarii imobilelor, curtilor si terenurilor

aferente, de doua ori pe an sau de cate ori este nevoie, cu amenda de la

600 lei la 1000 lei;

 

       Art. 3. Faptele savarsite cu incalcarea normelor privind asigurarea unui ambient civilizat in spatiile publice, de catre institutii publice, agenti economici, precum si persoane fizice si juridice, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda , dupa cum urmeaza:

 

 1. neluarea masurilor de efectuare si intretinere a curateniei de catre proprietar sau administrator in gari, autogari, precum si in statiile de imbarcare/debarcare a calatorilor, cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei;
 2. neluarea de catre organizator a masurilor de efectuare si intretinere a curateniei, la locurile de desfasurare a activitatilor distractive, concertelor, adunarilor publice sau a altor forme de manifestari publice, atat in timpul desfasurarii cat si imediat dupa incheierea acestora, cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei;
 3. neasigurarea conditiilor de igiena si curatenie de catre proprietar sau administrator, in localurile de alimentatie publica, cinematografe, institutii de cultura, zone de agrement, baze sportive etc., cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 4. neluarea masurilor de asigurare a curateniei trotuarelor prin indepartarea substantelor uleioase de catre agentii economici care desfasoara activitati de tip fast-food, patiserie, placintarie si alte activitati similare, cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei;
 5. lipsa recipientilor de colectare a deseurilor la punctele de lucru ale agentilor economici, persoane fizice sau juridice, care desfasoara activitati de comert stradal sau de tip fast -food si/sau similare, precum si nementinerea curata a recipientilor si a trotuarului din zona punctului de lucru, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 6. neluarea masurilor de mentinere in perfecta stare de curatenie a zonei din jurul punctelor de vanzare si a meselor folosite pentru activitati specifice in piete agro-alimentare, targuri si oboare, precum si in alte locatii autorizate temporar pentru desfasurarea activitatii de comercializare a unor produse, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 7. nedetinerea de catre administratorii pietelor, targurilor si oboarelor a contractului valabil pentru evacuarea ritmica a deseurilor specifice acestor activitati de comert (deseuri menajere, ambalaje, lazi etc.), respectiv neluarea masurilor necesare intretinerii curateniei in incinta si in apropierea acestora, cu amenda de la 2000 lei la 2500 lei;
 8. deversarea de reziduri lichide, ape reziduale, uleiuri sau lubrifianti pe domeniul public si privat al statului, pe terenuri proprietate privata, in ape curgatoare sau lacuri, precum si pe terenurile din imediata vecinatate a acestora, cu amenda le la 1000 lei la 2500 lei;
 9. aruncarea pe domeniul public si privat al statului a resturilor de seminte, a mucurilor de tigara sau a ambalajelor etc., cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 10. murdarirea fatadelor si a statuilor cu desene si inscriptii tip grafiti, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 11. neintretinerea in perfecta stare de curatenie a drapelurilor Romaniei si ale Uniunii Europene, arborate pe imobile, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 12. neintretinerea in perfecta stare de curatenie si siguranta a panourilor publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al statului, de catre firmele de publicitate si utilizatori, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 13. ocuparea prin depozitari de materiale, ambalaje, marfuri sau obiecte fara plata taxei legale a suprafetei trotuarelor, rigolelor, partii carosabile a drumurilor, a zonelor verzi sau a altor terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului, cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei;

 

Art.4. Faptele savarsite cu incalcarea normelor privind protejarea domeniului public sau privat al statului si al amenajerilor acestuia, de catre persoane fizice sau juridice, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda dupa cum  urmeaza:

 

 1. exploatarea in alte scopuri (parcari, gradini de zarzavat sau alte amenajari) a spatiilor verzi, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 2. arderea deseurilor (cauciucuri si cabluri, resturi lemnoase, vegetatie uscata etc.) pe domeniul public si privat al statului sau pe terenuri proprietate privata, cu amenda de la 600 lei la 1000 lei;
 3. degradarea sau deteriorarea gazonului, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 4. degradarea sau deteriorarea gardului viu, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 5. taierea sau deteriorarea arborilor, arbusilor ornamentali, cu amenda de la 500 la 1000 lei;
 6. degradarea sau deteriorarea spatiilor amenajate cu flori, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 7. degradarea sau deteriorarea jardinierelor cu flori, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 8. degradarea sau deteriorarea mormintelor sau coroanelor de pe morminte, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 9. degradarea sau deteriorarea statuilor, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 10. degradarea sau deterioarea trotuarelor, aleilor, cailor de acces apartinand domeniului public sau privat al statului prin activitati de orice fel, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 11. degradarea sau deteriorarea oricaror dotari ale domeniului public si privat al statului (aparate de joaca pentru copii, stalpisori, fantani, etc.), cu amenda de la 500 la 2500 lei;
 12. curatarea sau spalarea autovehiculelor, precum si a covoarelor / mochetelor, pe spatii apartinand domeniului public sau privat al statului (trotuare, alei, platforme situate in fata garajelor, parcari, carosabil, zone de agrement, cursuri de apa, lacuri, etc.), cu amenda de la 500 la 1000 lei;
 13. degradarea sau deteriorarea zonelor verzi prin circulatia sau stationarea animalelor, cu amenda de la 500 la 1000 lei;
 14. deversarea apelor din spalatorii auto sau rezultate din alte activitati industriale pe domeniul public sau privat al statului, cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei;
 15. neluarea masurilor de conservare si reparare a imobilelor si imprejmuirilor deteriorate, cu amenda de la 500 lei la 2500 lei;
 16. neluarea de catre proprietari a masurilor de racordare a imobilelor la reteaua de canalizare stradala existenta sau la reteaua nou intrudusa pe strazile in curs de modernizare, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 17. nedeținerea unei micro-statii de epurare sau a unei fose septice (etansa, vidanjabila, care sa nu permita deversarea apelor uzate pe sol sau subsol) la imobilele si gospodariile situate pe strazile care nu au retea de canalizare stradala, cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei;
 18. neefectuarea operatiunilor de vidanjare a foselor septice sau a microstatiei de epurare, prin intermediul unor firme specializate, ori de cate ori este nevoie, de catre proprietarii sau utilizatorii imobilelor, cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei;
 19. ne întreținerea de catre persoanele fizice si juridice a starii de curatenie a terenurilor si a spatiilor verzi aferente imobilelor pe care le detin sau in care functioneaza, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 20. neîntreținerea de catre persoanele fizice si juridice in perfecta stare de curatenie a fatadelor, geamurilor, vitrinelor si reclamelor publicitare apartinand imobilelor in care locuiesc sau in care isi desfasoara activitarea, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 21. neasigurarea igienei si curateniei imobilelor detinute sub orice forma, prin activitati permanente de salubrizare, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 22. neluarea de catre detinatorii de animale de companie a masurilor de indepartare a rezidurilor provenite de la acestea, pe domeniul public si privat al statului, cu amenda de la 400 lei la 1000 lei;
 23. neluarea masurilor de imprejmuire si de mentinere in perfecta stare de curatenie a terenurilor pe care le detin sau le utilizeaza sub orice forma, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 24. neîntreținerea in stare buna de functionare a instalatiilor interioare si exterioare aferente imobilelor detinute (apa potabila, canalizare, energie electrica, gaz metan, etc.) si a bransamentelor, cu amenda de la 500 lei la 2000 lei;
 25. nedetinerea sau intretinerea necorespunzatoare a sistemelor de colectare si dirijare a apelor pluviale, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 26. neluarea masurilor de intretinere a garajelor (reparat,vopsit, etc.) amplasate pe domeniul public sau privat al statului, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 27. neintretinerea autovehiculelor parcate pe domeniul public sau privat al statului, in stare coraspunzatoare de curatenie, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.

 

            Art. 5. Faptele savarsite de personae fizice si juridice, cu incalcarea normelor privind organizarile de santier, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

 

 1. transportul materialelor de constructii si a deseurilor rezultate de la lucrarile de constructii cu autovehicule neacoperite cu prelate, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 2. imprejmuirea necorespunzatoare a organizarilor de santier si lipsa tablitei cu numele/denumirea si adresa executantului lucrarii, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;
 3. neasigurarea curateniei in incinta santierelor si in apropierea acestora, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;
 4. neprotejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care se executa lucrari de constructii, de renovare, sau alte lucrari producatoare de praf (slefuirea pietrei sau marmurei, taieri cu flexul, etc.), cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei.

Art. 6. Împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate, constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei.

      Art. 7. Pentru degradările aduse domeniului public sau privat al  municipiului Gherla, pe langa sanctiunea contraventionala, se vor achita si despagubiri conform, raportului de evaluare.

       Art. 8. (1) Contravențiile stabilite la art. 1,2,3,4,5,6 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea 180/2002 cu modificarile ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

       Art. 9. Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Poliția Locală.

Stiri care te-ar putea interesa

National
shares0 views
National
shares0 views

Bugetarii vor avea mai multe zile libere de sărbători

Gherleanul - Dec 17, 2018

Guvernul face un cadou bugetarilor înainte de Crăciun. Zilele de luni, 24 decembrie, respectiv 31 decembrie, au fost declarate libere…

Actualitate, Eveniment
shares0 views
Actualitate, Eveniment
shares0 views

FOTO | Tânăr de 27 de ani dat dispărut! Dacă îl vedeţi, sunaţi la 112

Gherleanul - Dec 17, 2018

 Un tânăr în vârstă de 27 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la domiciliu din 22 noiembrie și…

Actualitate, Eveniment
shares0 views
Actualitate, Eveniment
shares0 views

FOTO | Accident mortal lângă Dej! Impact între un autotren, un autoturism şi o autoutilitară

Gherleanul - Dec 16, 2018

Un grav accident rutier a avut loc, în urmă cu puţin timp, în apropiere de Dej, în localitatea Căşeiu. O…