Şedinţă ordinară la Primăria Gherla. Ce proiecte votează aleşii locali

Aleşii locali gherleni se întrunesc astăzi, de la ora 15, în sala de şedinţe a Consiliului Local în cadrul şedinţei ordinare a lunii ianuarie.

Aceştia au pe masă discuţiilor următoarele proiecte:

  1. Referat şi proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Gherla la Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene
  2.  Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.
  3. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”
  4.  Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren autorizate, situate pe str. Hășdății FN în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală potrivit Legii 15/2003
  5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla
  6. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, având numărul cadastral 54940, pășune fără localizare exactă, în suprafață de 150 mp, destinat amplasării unei antene de telecomunicații
  7.  Informare privind activitatea asistenților personali pe semestrul II 2017.
  8. Diverse probleme